جمع ماتریس

ماتریس‌ها — به زبان ساده

ماتریس‌ها — به زبان ساده

در این مطلب قصد داریم با مفهومی پرکاربرد تحت عنوان ماتریس‌ها را توضیح دهیم. البته در آینده ضرب ماتریس‌ها، ترانهاده ماتریس و معکوس ماتریس‌ها را…

4 تیر, 13۹4
ادامه مطلب...