برچسب: Cylindrical coordinates

انتگرال در مختصات استوانه‌ ای — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)