برچسب: کرنش

تعیین مولفه های تنش و کرنش در حالت برش خالص – آموزش جامع
پیش تنش و پیش کرنش در سازه های نامعین استاتیکی – از صفر تا صد
کرنش صفحه ای (Plane Strain) و معادلات تبدیل آن — آموزش جامع
تنش نرمال و کرنش نرمال — آموزش جامع
تحلیل تنش-کرنش — آشنایی با مفاهیم و روش های اجرای تحلیل تنش
تغییر شکل در حوزه مکانیک مواد — آشنایی با تغییر شکل، کرنش و جابجایی
مجموعه مقالات آشنایی با مفاهیم مقاومت مصالح و خصوصیات رفتاری مواد
تخمین منحنی تنش-کرنش
منحنی تنش-کرنش و نقاط مهم در آن — به زبان ساده
مفهوم تنش و کرنش — آشنایی با مفاهیم مقاومت مصالح