فیزیک

نسبیت عام — به زبان ساده

نسبیت عام — به زبان ساده

در مطالب گذشته وبلاگ فرادرس در مورد مفاهیم فضا-زمان و اتساع زمان صحبت شد. در این مطلب نیز قصد داریم تا نظریه‌ای عمومی‌تر را توضیح دهیم…

2۵ خرداد, 13۹۸
ادامه مطلب...
هامیلتونی — به زبان ساده

هامیلتونی — به زبان ساده

یکی از ستون‌های اصلی مکانیک کوانتومی، معادله شرودینگر است. این معادله توصیف کننده نحوه تغییر حالت کوانتومی یک سیستم با زمان است. در این معادله…

2۹ اردیبهشت, 13۹۸
ادامه مطلب...