برچسب: random number

تولید اعداد تصادفی در پایتون — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)