برچسب: کِرَس

بارگذاری مجموعه داده بزرگ در یادگیری عمیق — راهنمای کاربردی
تولید اعداد تصادفی در پایتون — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)