مجموعه مقالات ماشین سنکرون

معادلات ژنراتور سنکرون — به زبان ساده
پایداری سیستم قدرت — به زبان ساده