قانون دمورگان

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «قانون دمورگان» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

قوانین دمورگان بیان می‌کنند که چگونه می‌توان گزاره‌ها و مفاهیم ریاضی را با مکمل یا متضاد آن‌ها مرتبط کرد. در نظریه مجموعه‌ها، قوانین دمورگان، رابطه…

۷ آبان ۱۳۹۷ سید سراج حمیدی