آموزش های بدست آوردن محیط و مساحت مستطیل + حل تمرین و تمامی فرمول ها

محاسبه محیط و مساحت مستطیل

مستطیل، متوازی الاضلاعی است که گوشه‌های قائمه دارد. این شکل هندسی، از چهار ضلع (دو طول و دو عرض) تشکیل می‌شود. طول‌های مستطیل با هم و عرض‌های آن نیز باهم هم‌اندازه هستند. اندازه‌های طول و عرض، معمولا به منظور محاسبه محیط و مساحت مستطیل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با اتصال گوشه‌های روبه‌رویی مستطیل، دو قطر به وجود می‌آید. بین اندازه قطرها و ضلع‌های مستطیل، رابطه‌ای وجود دارد که با عنوان قضیه فیثاغورس شناخته می‌شود. این رابطه، امکان محاسبه محیط و مساحت مستطیل به کمک اندازه قطر و یکی از ضلع‌ها را فراهم می‌کند.

محیط مستطیل، اندازه دور این شکل هندسی است که از جمع اندازه چهار ضلع آن به دست می‌آید. فرمول ریاضی یا عبارت جبری محیط مستطیل به صورت «P=2a+2b» نوشته می‌شود. فرمول فارسی محیط مستطیل نیز برابر (عرض×2) + (طول×2) است.

مساحت مستطیل، محدوده داخل ضلع‌های مستطیل را نمایش می‌دهد. اندازه مساحت از ضرب طول در عرض مستطیل به دست می‌آید. عبارت جبری مساحت مستطیل به صورت «S=a×b» نوشته می‌شود. طول و عرض، اندازه‌های اصلی در محاسبه محیط و مساحت مستطیل هستند. با این وجود، امکان به کارگیری اندازه قطر برای انجام محاسبات مستطیل نیز وجود دارد.

بسیاری از اجسام و وسایل مورد استفاده در زندگی روزمره ما دارای سطح مستطیلی شکل هستند. تلفن‌های همراه، میزها، ساختمان‌ها، کتاب‌ها و غیره، اغلب به شکل مستطیل ساخته می‌شوند. همین موضوع، اهمیت یادگیری روش‌های محاسبه محیط و مساحت مستطیل را چند برابر می‌کند. به عنوان مثال، اگر مهندسی بخواهد محیط اطراف یک زمین مستطیلی را حساب کند یا خیاطی بخواهد میزان پارچه مورد نیاز برای دوختن یک پرده مستطیلی را به دست بیاورد، به فرمول محاسبه محیط و مساحت مستطیل نیاز خواهد داشت.

مجله فرادرس، فهرستی از پست‌های مرتبط با تعریف و محاسبه اجزا، محیط و مساحت مستطیل را تهیه کرده است. در ادامه می‌توانید عنوان‌های موجود در این فهرست را مرور کرده و در صورت تمایل آن‌ها را مطالعه کنید.