مضرب

همنهشتی — به زبان ساده

همنهشتی — به زبان ساده

نظریه همنهشتی یا حساب پیمانه‌ای یکی از شاخه‌های مهم نظریه اعداد است که مبدع آن کارل فردریش گاوس است. گرچه این شاخه از نظریه اعداد…

۱۵ شهریور, ۱۳۹۷
ادامه مطلب...