مشتق مرتبه بالا

فرمول لایب نیتس برای مشتق — به زبان ساده

فرمول لایب نیتس برای مشتق — به زبان ساده

در آموزش‌های قبلی از مجموعه آموزش‌های ریاضیات مجله فرادرس، مفاهیم مربوط به مشتق را بیان کردیم. در این آموز‌ش‌ها، مباحثی مانند مشتق ضمنی، مشتق جزئی و مشتق زنجیره‌ای بحث شد. همچنین، روش محاسبه مشتق…

1۰ بهمن, 13۹۷
ادامه مطلب...
مشتق مراتب بالاتر — از صفر تا صد

مشتق مراتب بالاتر — از صفر تا صد

قبلاً در مجموعه آموزش‌های ریاضیات مجله فرادرس، مفاهیم مربوط به مشتق را بیان کردیم. در این آموز‌ش‌ها، مباحثی مانند مشتق ضمنی، مشتق جزئی، مشتق زنجیره‌ای و نقطه عطف تابع…

1۹ دی, 13۹۷
ادامه مطلب...