مجموعه مقالات مبنای اعداد

اعداد باینری علامت‌دار — به زبان ساده