فرادرس در کنفرانس مهندسی برق ایران

۳۱ مرداد ۱۳۹۴ در دسته‌بندی اخبار و تازه ها نوشته زهره زراعتی

تقدیر از نماینده فرادرس در اختتامیه بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران

بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران توسط دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی و کمیته دائمی کنفرانس برق در خرداد ۱۳۹۳ برگزار شد. این کنفرانس، با هدف گسترش دانش فنی از طریق ایجاد محیطی جهت تبادل نظر علمی و فنی، ارائه آخرین یافته‌های پژوهشی و همچنین تشویق مشارکت محققان برنامه‌ریزی شده بود.

فرادرس، به عنوان حامی کنفرانس در بخش ارائه، انتشار ویدئویی کارگاههای آموزشی و نیز برگزاری نمایشگاه آموزش های دانشگاهی، حضور فعالی داشت. در مراسم اختتامیه کنفرانس، با حضور نماینده سازمان، از فرادرس به عنوان بزرگترین پروژه آموزش دانشگاهی کشور تقدیر و تشکر به عمل آمد.

نظرات