گامتوفیت و اسپوروفیت چیست

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «گامتوفیت و اسپوروفیت چیست» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

بازدانگان (ژیمنوسپرم‌ها) و نهاندانگان (آنژیوسپرم‌ها) دو گروه اصلی گیاهان دانه دار آوندی هستند. نهاندانگان، که گیاهان گلدار هستند، بزرگ‌ترین و متنوع ترین گروه در پادشاهی…

۳ آبان ۱۴۰۰ نسیم حسینی