نمودار به نوعی گرافیک گفته می‌شود که در آن داده‌های عددی به روشی فشرده با طرح‌بندی بصری نمایش می‌یابند و روابط اساسی بین داده‌ها مشخص می‌شوند. در اکسس 2019 می‌توان یک نمودار به فرم یا گزارش اضافه کرد تا داده‌ها به صورت بصری ارائه شوند و تصمیم‌های آگاهانه‌تری اتخاذ شود. می‌توان نمودار را به جدول یا کوئری اتصال داد تا به وسیله برخی مشخصه‌ها سفارشی‌سازی شود. حتی می‌توان نمودار را به حالت تعاملی درآورد. برای نمونه اگر یک فیلد دسته‌بندی خاص روی فرم یا گزارش انتخاب می‌شود، نمودار نیز بر مبنای آن فیلتر شود. در اکسس 2019 می‌توان یک نمودار ستونی، خطی، میله‌ای، دایره‌ای و یا ترکیبی ایجاد کرد.

فهرست مطالب این نوشته پنهان کردن

نکته: نمودار ترکیبی، یک نمودار ستونی خوشه‌بندی‌شده برای فروش سالانه خانه و نمودار خطی قیمت میانگین ماهانه است.

اکسس 2019

ایجاد یک نمودار

مراحل مورد نیاز برای ایجاد یک نمودار در اکسس به صورت زیر است:

 • نمودار به منبع داده‌ها مانند جدول یا کوئری اتصالی می‌یابد.
 • فیلدهای ابعاد نمودار که عناصر اصلی نمودار هستند، نگاشت می‌یابند. ابعاد محور (دسته‌بندی)، راهنما (سری‌ها) و مقادیر (محور Y) به روش‌های مختلفی بسته به نوع نمودار نمایش می‌یابند.
 • عناصر دیگر به نمودار (مانند برچسب‌های داده و خط روند) جهت بهبود و مشخص‌تر شدن نمودار، اضافه می‌شوند.
 • نمودار و عناصر مختلف آن قالب‌بندی می‌شوند. به این ترتیب می‌توانید سری‌های داده منفرد را قالب‌بندی کنید. این سری‌های داده مجموعه‌ای از مقادیر در ستون، میله، خط یا دایره هستند و به راهنمای نمودار مرتبط هستند.

مراحل آغازین

برای ایجاد یک نمودار باید ابتدا یک فرم یا گزارش را در نمای Design ایجاد یا باز کنید. برای ایجاد فرم یا گزارش به مسیر Create > Form Design یا Report Design بروید. برای باز کردن آن، روی نام فرم یا کلیک در نوار ناوبری راست کلیک کرده و سپس Form Design یا Report Design را انتخاب کنید.

گزینه Design > Insert Chart را انتخاب کرده و در ادامه نوع نموداری که می‌خواهید را انتخاب کنید. در نهایت آن را روی فرم یا گزارش خود بکشید و رها کنید. در بخش Chart Settings یک نمودار ساده را باز کنید که در شبکه طراحی فرم نمایش می‌یابد.

اکسس 2019

با استفاده از دستگیره‌هایی که به صورت فلش دوطرفه هستند، می‌توانید اقدام به تغییر اندازه نمودار کرده و یا آن را با کشیدن آیکون قطب‌نما جابجا کنید.

با استفاده از بخش Chart Settings می‌توانید منبع داده‌های نمودار را پیکربندی کنید و  فیلدهای (Axis (Category) ،Legend (Series و (Values (Y Axis را انتخاب کرده و نمودار را قالب‌بندی کنید.

تنظیمات داده‌ها

برگه Data را در بخش Chart Settings انتخاب کنید. در ادامه گزینه Tables ،Queries یا Both را انتخاب کرده و در ادامه منبع داده‌ها را از یک لیست بازشدنی انتخاب کنید.

به صورت پیش‌فرض، نمودار نمونه با یک نمودار زنده جایگزین می‌شود که از دو فیلد نخست منابع داده به عنوان ابعاد (Axis (Category و (Values (Y axis استفاده می‌کند. در اغلب موارد ستون نخست در جدول، همان کلید اصلی (ردیف) است و شما نمی‌خواهید که از آن در نمودار خود استفاده کنید. یک مشخصه نمودار به نام Review Live Data به کنترل شیوه نمایش داده‌های زنده کمک می‌کند.

نکته: اگر منابع داده‌های شما فیلدهای زیادی دارد؛ احتمالاً ایجاد یک کوئری که فیلدها را تنها به یک مورد خاص محدود کند، کمک زیادی می‌کند و بدین ترتیب کار گزینش فیلدها تسهیل می‌شود.

در بخش‌های (Axis (Category) ،Legend (Series و (Values (Y Axis باید دست‌کم دو فیلد را برای ایجاد نمودار انتخاب کنید. به این منظور در بخش (Axis (Category یک یا چند فیلد را انتخاب کنید.

این بُعد از نمودار، مقادیر افقی را در طرح‌بندی نمودار XY به صورت یک ستون خوشه‌بندی‌شده و نمودار خطی و مقادیر عمودی را در نمودار میله‌ای خوشه‌بندی‌شده نمایش می‌دهد.

روش پیش‌فرض تجمیع فیلدهای داده‌ای به صورت ماهانه (Months) است. برای تغییر دادن آن روی فلش رو به پایین کلیک کرده و گزینه‌ای را از لیست انتخاب کنید. جهت حذف تجمیع می‌توانید گزینه None را انتخاب کنید.

زمانی که بیش از یک فیلد (Axis (Category را انتخاب کنید یک سلسله‌مراتب از نشانگرهای تیک در راستای خط بعد ایجاد می‌کند.

اکسس 2019

در بخش (Legend (Series یک فیلد را انتخاب کنید. این بعد نمودار در واقع مقادیر فیلد را در عناوین ستون‌ها ارائه می‌کند. برای نمونه مقادیر موجود در فیلد State به صورت عناوین ستون‌ها نمایش می‌یابند و هریک به یک سری داده‌ای مستقل تبدیل می‌شوند.

اکسس 2019

در بخش (Values (Y axis یک یا چند گزینه را انتخاب کنید.

این بعد از نمودار مقادیر عمودی را در طرح‌بندی نمودار XY در یک ستون خوشه‌بندی‌شده و نمودار خطی و مقادیر افقی را در یک نمودار میله‌ای خوشه‌بندی‌شده نمایش می‌دهد.

هر فیلد که انتخاب می‌کنید، متناظر با یک سری داده‌ای است. زمانی که دو یا چند فیلد (Values (Y axis را انتخاب کنید، دیگر نمی‌توانید فیلد (Legend (Series را انتخاب کنید. در این حالت فیلدهای (Values (Y axis به صورت پیش‌فرض به راهنما (legend) تبدیل می‌شوند.

به طور پیش‌فرض، هر فیلد انتخاب شده، تجمیع می‌شود. در مورد فیلدهای عددی و یا پولی، تجمیع پیش‌فرض به صورت Sum است. در مورد همه فیلدهای دیگر تجمیع پیش‌فرض به صورت Count است. برای تغییر روش تجمیع، روی لیست بازشدنی کلیک کرده و گزینه‌ای را از لیست انتخاب کنید. برای حذف تجمیع نیز می‌توانید گزینه None را انتخاب کنید.

نکته: فیلدهای متنی از تجمیع Count استفاده می‌کنند. فیلدهای (Values (Y axis یا باید همه تجمیع شده و یا همه تجمیع نشده باشند.

ترکیب‌های مختلفی برای فیلدها ممکن است؛ اما نکات زیر را همواره باید در نظر داشته باشید:

 • دست‌کم یک فیلد (Axis (Category و یک (Values (Y axis انتخاب کنید.
 • در هر زمان تنها یک (Legend (Series می‌توان انتخاب کرد؛ اما می‌توان بیش از یک فیلد را از بخش‌های (Values (Y axis یا (Axis (Category انتخاب کرد.
 • اگر یک فیلد (Axis (Category و یک فیلد (Legend (Series انتخاب کنید، می‌توانید تنها یک فیلد (Values (Y axis انتخاب کنید. برای افزودن فیلد (Values (Y axis دیگر باید یا فیلد (Axis (Category و یا فیلد (Legend (Series را پاک کنید.
 • اگر فیلد (Legend (Series را انتخاب کنید، می‌توانید تنها یک فیلد (Values (Y axis انتخاب کنید و این الزام وجود دارد که تجمیع شده باشد.

تنظیمات قالب‌بندی

به منظور قالب‌بندی نمودار ابتدا برگه Format را از بخش Chart Settings انتخاب کنید. در ادامه گزینه Data Series را از لیست بازشدنی انتخاب کنید.

اکسس 2019

هر سری داده یک مجموعه یکتایی از مشخصه‌ها دارد. در مورد سری داده‌ها یک یا چند مشخصه زیر تعیین می‌شوند:

 • Display Name: نام سری‌های داده‌ها در راهنمای نمودار
 • Chart Type: این مشخصه تنها برای نمودارهای «ترکیبی» (Combo) نمایش می‌یابد و از این مشخصه برای افزودن انواع دیگری از نمودار به نمودار ترکیبی استفاده می‌شود که هر یک برای یک سری داده استفاده می‌شود. ترکیب نمودار ترکیبی پیش‌فرض یک نمودار ستونی خوشه‌بندی‌شده برای سری‌های داده اول و نمودار خطی برای سری‌های داده دوم است. شما می‌توانید انواع دیگری از نمودار برای هر سری داده انتخاب کنید. اگر نمودار تنها یک سری داده منفرد داشته باشد یک نمودار ستونی خوشه‌بندی‌شده خواهد بود.
  نکته: این مشخصه را با مشخصه Chart type در برگه مشخصه‌های نمودار اشتباه نگیرید.
 • Line Weight: یک وزن خط که به اندازه 0.25 پوینت افزایش می‌یابد انتخاب کنید. این مشخصه تنها برای نمودارهای خطی نمایش می‌یابد.
 • Dash Type: یک نوع نمودار خطی از میان انواع Solid، Dash، Dot، Dash Dot یا Dash Dot Dot انتخاب کنید. این مشخصه تنها برای یک نمودار خطی نمایش می‌یابد.
 • Plot Series On: با استفاده از این گزینه می‌توانید یک محور اولیه یا ثانویه برای رسم سری داده‌ها انتخاب کنید. از این گزینه در مواردی استفاده می‌شود که سری‌های داده‌های نمودار تفاوت زیادی داشته باشند یا مقیاس‌های متفاوتی داشته باشند (مثلاً یکی قیمت و دیگری حجم باشد). یک نمودار ترکیبی از انواع ستونی خوشه‌بندی‌شده و نمودار خطی که عناوین مختلف برای محورهای متفاوت دارد نیز به این منظور مناسب خواهد بود.
 • Missing Data Policy: شما باید یکی از تدابیر مختلف را برای داده‌های مفقود انتخاب کنید. با انتخاب گزینه Plot As Zero داده‌های مفقود را به صورت صفر نمایش می‌دهد. گزینه Do Not Plot داده‌های مفقود را نادیده می‌گیرد و Plot as Interpolated نیز داده‌های مفقود را به صورت داده‌های جدیدی که میان‌یابی شده‌اند، محاسبه می‌کند. این مشخصه برای نمودار خطی نیز نمایش می‌یابد.
 • Series Fill Color: با این گزینه یک رنگ برای پر کردن سری‌های داده مانند ستون یا میله انتخاب می‌کنید.
 • Series Border Color: با این گزینه یک رنگ و یک خط حاشیه برای سری‌های داده مانند ستون یا میله انتخاب می‌کنید.
 • Display Data Label: با این گزینه می‌توانید یک برچسب داده برای مشخص شدن سری‌های داده نمایش دهید.
 • Display Trendlines: با استفاده از این گزینه می‌توانید «خط روند» (Trendlines) نمایش دهید که میل داده‌ها را نمایش دهد.
 • Trendline Options: با استفاده از این گزینه می‌توانید یکی از خطوط روند زیر را انتخاب کنید:
  • Linear: این گزینه بهترین مورد برای داده‌هایی است که با نرخ ثابتی افزایش یا کاهش می‌یابند.
  • Exponential: این گزینه برای خطوط منحنی در اعداد مثبت است که با نرخ فزاینده‌ای کاهش یا افزایش می‌یابند.
  • Logarithmic: این گزینه برای خطوط منحنی مناسب است که نرخ تغییرات داده آن‌ها به سرعت کاهش یا افزایش می‌یابد و سپس افقی می‌شوند.
  • Polynomial: این گزینه برای مواردی مناسب است که داده‌ها دارای نوسان هستند و در طی زمان روی مجموعه داده بزرگی کاهش یا افزایش می‌یابند.
  • Power: این گزینه برای آن دسته از خطوط منحنی با اعداد مثبت مناسب است که با نرخ معینی مثلاً شتاب‌گیری در بازه‌های 1 ثانیه‌ای افزایش می‌یابند.
  • Moving Average: این گزینه یک روش برای هموارسازی اعوجاج‌ها در داده‌ها ارائه می‌کند و یک الگو یا روند را به طور روشن‌تری نمایش می‌دهد.
 • Trendline name: با این گزینه یک نام معنی‌دار وارد ‌می‌کنید تا روی راهنمای نمودار نمایش یابد.
 • Marker Shape: با این گزینه یک شکل به عنوان نشانگر خط انتخاب می‌کنید. این مشخصه تنها برای نمودارهای خطی نمایش می‌یابد.

ملاحظات مهم

در این بخش برخی ملاحظه‌های جدی که باید در هنگام افزودن نمودار به گزارش خود در نظر داشته باشید، ارائه شده‌اند.

تجمیع (Aggregation)

با این که منابع داده‌ای در اغلب موارد یک مجموعه از داده‌های غیر تجمیع یافته هستند؛ اما نرم‌افزار اکسس در زمان ایجاد نمودار به صورت پیش‌فرض محاسبات تجمیع یافته‌ای مانند Sum ،Count و Average روی فیلدها ایجاد می‌کند تا به ساده‌سازی تعداد سری‌های داده‌ای کمک کند. با این وجود، شما می‌توانید محاسبات تجمیع پیش‌فرض را با انتخاب کردن None در لیست بازشدنی حذف کنید. این فرایند انتخاب فیلدها و انتخاب تجمیع، یک گزاره SELECT، SQL GROUP BY یا TRANSFORM ایجاد می‌کند که در مشخصه Transformed Row Source ذخیره می‌شود. برای دیدن این گزاره روی مشخصه، راست کلیک کرده و گزینه Zoom را انتخاب کنید. در ادامه سه حالت ممکن برای این موضوع را جمع‌بندی کرده‌ایم:

اگر فیلدهای (Axis (Category و (Values (Y Axis انتخاب اما تجمیع‌ها حذف شوند، اکسس منبع ردیف را به گزاره SELECT ساده‌تری مانند زیر تبدیل می‌کند:

اگر فیلدهای (Axis (Category و (Values (Y Axis انتخاب شوند، اکسس منبع ردیف را به یک گزاره GROUP BY مانند زیر تبدیل می‌کند:

اگر یک فیلد (Legend (Series انتخاب شود، اکسس منبع ردیف را (با استفاده از گزاره کوئری SQL TRANSFORM) به یک کوئری crosstab تبدیل می‌کند. مقادیر فیلد که به وسیله بند PIVOT در گزاره کوئری TRANSFORM SQL بازگشت می‌یابند به صورت عناوین ستون‌ها استفاده خواهند شد. این وضعیت را در مثال‌های قبلی به صورت فیلد State مشاهده کردیم و بدین ترتیب می‌توانیم عنوان‌های زیادی ایجاد کنیم که هر یک برای یک سری داده است. برای نمونه به صورت زیر عمل می‌کنیم:

مشخصات (Properties)

برای سفارشی‌سازی هر چه بیشتر نمودار گزینه <Design > Property Sheet > <Chart name را انتخاب کنید که همه مشخصه‌های مرتبط با نمودار را نشان می‌دهد. با فشردن کلید F1 روی هر مشخصه می‌توانید راهنمایی در مورد آن مشخصه دریافت کنید. زمانی که یک مشخصه را در برگه Property تغییر می‌دهید، مقدار متناظر در بخش Chart Settings تغییر می‌یابد و عکس این حالت نیز صادق است.

مشخصه‌های Format زیادی وجود دارند که منحصر به یک نوع نمودار هستند. شما می‌توانید از این مشخصه‌ها استفاده کرده و مقادیر محورها، عنوان‌ها و نمودار را قالب‌بندی کنید. همچنین چندین مشخصه Data نیز وجود دارند که منحصر به نمودارها و شامل گزینه‌های Preview Live Data ،Transformed Row Source ،Chart Axis ،Chart Legend و Chart Value هستند.

افزودن یک محور عمودی ثانویه

زمانی که یک نمودار ایجاد می‌کنید، معمولاً یک محور عمودی اولیه وجود دارد؛ اما می‌توانید در مواردی که داده‌ها تغییرات وسیعی دارند یا مقیاس‌های اندازه‌گیری مانند قیمت و حجم متفاوت است، یک محور عمودی ثانویه نیز اضافه کنید. برای افزودن یک محور عمودی ثانویه، از مشخصه Plot Series On روی برگه Format در بخش Chart Settings استفاده کنید.

افزودن یک خط روند

در مورد داده‌های عددی، می‌توان یک خط روند برای نمایش میل داده‌ها اضافه کرد. شما می‌توانید از این «خط روند» (Trend Line) و گزینه‌های «نام خط روند» (Trend Line Name) در برگه Format در بخش Chart Settings استفاده کنید.

اصلاح نمودار

برای اصلاح یک نمودار می‌توانید یک فرم یا گزارش را در نمای Design یا Layout باز کنید و سپس نموداری که می‌خواهید را انتخاب کنید تا بخش Chart Settings باز شود. برای سوئیچ بین انواع مختلف نمودار یک نوع متفاوت را در لیست بازشدنی مشخصه Chart Type انتخاب کنید. همچنین می‌توانید با انتخاب کردن مشخصه Chart Type روی برگه مشخصه، هر نمودار منفرد را به یک نمودار ترکیبی تبدیل کنید.

رفرش کردن داده‌های منبع

برای رفرش کردن داده‌های منبع، به نمای فرم یا گزارش بروید، نمودار را انتخاب کرده و سپس Refresh All را انتخاب کنید یا کلید F5 را بزنید.

تنظیمات نمودار

اگر بخش Chart Settings بسته است، باید مطمئن شوید که نمودار انتخاب شده است و سپس گزینه Design > Chart Settings را انتخاب کنید.

نمودار کلاسیک

گزینه نمودار جدید بر اساس فناوری مدرن را که آیکون آن به صورت زیر است:

با یک نمودار کلاسیک که در واقع یک ActiveX Control و دارای آیکون زیر است، اشتباه نگیرید:

با این حال، شما همچنان می‌توانید از نمودار کلاسیک نیز استفاده کنید و حتی یک فرم یا گزارش اضافه کنید که نمودار جدیدی داشته باشد.

لینک کردن نمودار به داده‌های روی یک فرم یا گزارش

برای این که یک نمودار بتواند با داده‌های روی فرم یا گزارش تعامل پیدا کند، باید آن نمودار به برخی منابع داده‌ای روی فرم یا گزارش متصل شود. سپس یک فیلد مطابق برای مشخصه‌های داده‌ای Link Child Fields و Link Master Fields نمودار انتخاب می‌کنیم. مراحل کار به صورت زیر است:

 1. یک فرم یا گزارش ایجاد می‌کنیم که به منبع داده اتصال می‌یابد.
 2. یک نمودار به همان فرم یا گزارش اضافه می‌کنیم.
 3. مشخصه Record Source برای نمودار را به صورت همان مشخصه Record Source برای فرم یا گزارش تعیین می‌کنیم.
 4. روی نمودار کلیک می‌کنیم و برگه مشخصه نمودار را با زدن F4 باز می‌کنیم و سپس روی برگه Data کلیک می‌کنیم.
 5. روی دکمه Build در کادر مشخصه Link Child Fields یا Link Master Fields کلیک می‌کنیم.
 6. بدین ترتیب کادر محاوره‌ای Subform Field Linker ظاهر می‌شود.
 7. در مشخصه‌های Link Master Fields و Link Child Fields فیلدی را که می‌خواهیم لینک کنیم انتخاب کرده و سپس OK را کلیک می‌کنیم. در اغلب موارد بهتراست یک فیلد دسته‌بندی مانند State، Segment یا Region را انتخاب کنید.

اگر مطمئن نیستید که باید از کدام فیلد استفاده کنید، برای دریافت پیشنهاد اکسس، روی Suggest کلیک کنید.

فرم یا گزارش را ذخیره کنید. به نمای فرم یا گزارش بازگردید و سپس تأیید کنید که نمودار مطابق انتظار عمل می‌کند. برای نمونه فرم یا گزارش را بر اساس فیلد دسته‌بندی مانند State ،Segment یا Region فیلتر کنید تا نتایج متفاوتی را در نمودار مشاهده کنید.

انتخاب بهترین نوع نمودار برای نیازهای متفاوت

در ادامه این مقاله اطلاعات زمینه‌ای لازم که برای انتخاب نوع مناسبی از نمودار به شما کمک می‌کند ارائه شده است.

نمودار چیست؟

نمودار به گرافیکی گفته می‌شود که به نمایش داده‌های عددی در یک طراحی فشرده‌ی بصری می‌پردازد و روابط اساسی داده‌ها با یکدیگر را نشان می‌دهد. یک نمودار اجزای زیادی دارد. برخی از این اجزا به صورت پیش‌فرض نمایش می‌یابند و برخی دیگر می‌توانند بسته به نیاز اضافه شوند. شما می‌توانید روش نمایش اجزای نمودار را با تغییر دادن اندازه آن‌ها یا با تغییر دادن قالب‌بندی‌شان عوض کنید. همچنین می‌توانید اجزایی از نمودار را که نمی‌خواهید نمایش یابند حذف کنید. در شکل زیر اجزای اصلی نمودار نمایش یافته‌اند.

اکسس 2019

چه نوع نمودارهایی می‌توان ساخت؟

در Access می‌توان نمودارهای ستونی، خطی، میله‌ای، دایره‌ای و ترکیبی ساخت. در ادامه به توضیح هر نوع از نمودار پرداخته و بهترین کاربردهای هر کدام را معرفی می‌کنیم.

نمودار ستونی

در یک نمودار ستونی، دسته‌بندی‌ها در راستای محور افقی یا (Axis (Category و مقادیر در راستای محور عمودی یا (Values (Y axis نمایش می‌یابند. به طور معمول، یک فیلد برای بُعد (Axis (Category و یک یا چند فیلد برای بُعد (Values (Y axis انتخاب می‌شوند که هر کدام به یک سری داده‌ای تبدیل می‌شوند. اگر بیش از یک فیلد برای بعد (Values (Y axis انتخاب شود، باید در راستی یک محور متفاوت رسم شود.

اکسس 2019

انواع نمودارهای ستونی

در ادامه برخی از انواع نمودارهای ستونی مختلف را توضیح داده‌ایم.

نمودار ستونی خوشه‌بندی‌ شده

در این نمودار از ستون‌های عمودی برای مقایسه مقادیر در میان دسته‌بندی‌های افقی مختلف استفاده می‌شود. این نوع نمودار، در اغلب موارد برای نمایش بازه‌های مقادیر (تعداد آیتم‌ها) مقیاس‌ها (رتبه پیمایش) و نام‌ها (افراد یا مکان‌ها) استفاده می‌شود.

نمودار ستونی پشته‌ای

این نوع نمودار نیز مشابه نمودار ستونی خوشه‌بندی‌شده دو یا چند سری داده را روی هر ستون نمایش می‌دهد. در اغلب موارد برای نمایش رابطه بین سری‌ها داده به صورت یک کلیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نمودار ستونی پشته‌ای 100 درصد

این نمودار مشابه نمودار قبلی است؛ اما مقادیر ستون تا 100 درصد اضافه می‌شوند. در اغلب موارد برای مقایسه درصد مشارکت هر سری داده در یک کلیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نمودار خطی

در یک نمودار خطی، دسته‌بندی‌ها به طور یکنواختی در راستای محور افقی یعنی (Axis (Category توزیع می‌شوند و مقادیر نیز به طور یکنواختی در راستای محور عمودی یا (Values (Y axis توزیع یافته‌اند. به طور معمول، یک فید برای بعد (Axis (Category و یک یا چند فیلد برای بعد (Values (Y axis انتخاب می‌شود که هر کدام یک سری از داده‌ها هستند. اگر بیش از یک فیلد برای بعد (Values (Y axis انتخاب شود، می‌توان به رسم این داده‌ها در راستای محور جداگانه اقدام کرد.

اکسس 2019

انواع نمودار خطی

اکسس از سه نوع نمودار خطی پشتیبانی می‌کند که در ادامه توضیح داده شده‌اند.

نمودار خطی

این نمودار به نمایش داده‌های پیوسته و با توزیع هموار در راستای هر دو محور جهت مقایسه در طی زمان می‌پردازد. در اغلب موارد برای نمایش روندها در بازه‌های یکسان مانند ماهانه، فصلی یا سال مالی برای مقایسه دو یا چند سری داده استفاده می‌شود.

نمودار خطی پشته‌ای

مشابه نمودار خطی است، اما دو یا چند سری داده را در هر خط نمایش می‌دهد. در اغلب موارد برای مقایسه روندهای مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نمودار خطی پشته‌ای از 100 درصد

مشابه نمودار خطی پشته‌ای است؛ اما یک روند را به صورت درصدی از کل در طی زمان نمایش می‌دهد. در اغلب موارد برای مقایسه میزان مشارکت روندهای مرتبط در یک کلیت 100 درصد استفاده می‌شود.

نکته: در برگه Format در بخش Chart Settings، مشخصه‌های زیر منحصر به نمودارهای خطی هستند: Line Weight ،Dash Type ،Missing Data Policy و Marker Shape.

نکته: اگر دسته‌بندی‌ها یا مقادیر زیادی وجود داشته باشند، می‌توان از یک نمودار خطی بدون نشانگر استفاده کرد.

نمودار میله‌ای

دریک نمودار میله‌ای، دسته‌بندی در راستای محور عمودی یعنی (Values (Y axis و مقادیر در راستای محور افقی یعنی (Axis (Category ترتیب می‌یابند. در واقع در نمودارهای میله‌ای روش مرسوم ابعاد محورها و مقادیر عوض می‌شود. به طور معمول، یک فیلد برای بُعد (Axis (Category و یک یا چند فیلد برای بُعد (Values (Y axis انتخاب می‌شود که هر یک به یک سری داده‌ای تبدیل می‌شوند. اگر بیش از یک فیلد برای (Values (Y axis انتخاب شود، باید موارد دیگر در راستای محور مستقلی ترسیم شوند.

اکسس 2019

انواع نمودار میله‌ای

اکسس از سه نوع نمودار میله‌ای پشتیبانی می‌کند.

نمودار میله‌ای خوشه‌بندی‌ شده

در این نمودار از میله‌های افقی برای مقایسه مقادیر در دسته‌های عمودی استفاده می‌شود. از این نمودار غالباً در مواردی استفاده می‌شود که برچسب محورها طولانی باشند یا مقادیر به صورت طول مدت زمان باشند.

نمودار میله‌ای پشته‌ای

مشابه نمودار میله‌ای خوشه‌بندی‌شده است؛ اما در هر میله دو یا چند سری داده نمایش می‌یابد. در اغلب موارد برای نمایش رابطه سری‌های داده با یک کلیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نمودار میله‌ای پشته‌ای 100%

مشابه نمودار میله‌ای پشته‌ای است؛ اما مقادیر میله به صوت جزئی از 100 درصد نمایش می‌یابد. در اغلب موارد برای مقایسه درصد مشارکت سری‌های داده مختلف در یک کلیت استفاده می‌شود.

نمودار دایره‌ای

در یک نمودار دایره‌ای (Pie) دسته‌بندی‌ها به صورت قاچ‌های یک دایره یعنی (Axis (Category نمایش می‌یابند. مقادیر داده یا (Values (Y axis نیز به صورت درصدی از یک کلیت بیان می‌شوند که با دایره کامل نمایش داده می‌شود. برای بُعد (Axis (Category تنها یک بُعد انتخاب می‌شود و در مورد بُعد (Values (Y axis نیز تنها یک بُعد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در یک نمودار دایره‌ای نباید از فیلد (Legend (Series استفاده شود، زیرا فیلد (Axis (Category به صورت پیش‌فرض به عنوان راهنمای نمودار استفاده می‌شود. در برگه Format در بخش Chart Settings تنها یک مشخصه Data Series و همچنین تنها یک مشخصه Display Data Label وجود دارد. رنگ‌های مورد استفاده در راهنمای نمودار به صورت پیش‌فرض تعیین می‌شوند و قابل تغییر نیستند.

اکسس 2019

انواع نمودار دایره‌ای

اکسس از یک نوع نمودار دایره‌ای پشتیبانی می‌کند.

نمودار دایره‌ای

این نمودار سهم هر دسته را به صورت درصدی از یک کلیت نمایش می‌دهد. این نوع نمودار برای نمایش یک سری داده‌ها که همگی مقادیر مثبت دارند و تعدادشان نیز کمتر از 10 مورد است مناسب خواهد بود.

نمودار ترکیبی

یک نمودار ترکیبی در واقع ترکیبی از دو یا چند نوع نمودار مانند نمودار ستونی خوشه‌بندی و یک نمودار خطی برای توصیف داده‌های متفاوت؛ اما مرتبط با هم است.

اکسس 2019

انواع نمودار ترکیبی

اکسس از یک نمودار ترکیبی پشتیبانی می‌کند که در آن می‌توان هر نوع نمودارهای دیگر منفرد را با همدیگر ترکیب کرده و سری‌های داده‌ای مختلف را روی هر نمودار نگاشت نمود. برای مثال، می‌توان یک نمودار ستونی خوشه‌بندی‌شده را روی یک سری داده از فروش‌های سالانه مسکن و یک نمودار خطی را روی سری داده میانگین قیمت ماهانه با استفاده از مشخصه‌های Data Series و Chart Type روی برگه Format در بخش Chart Settings ترکیب کرد. همچنین می‌توان هر نمودار منفرد را در یک نمودار ترکیبی با استفاده از مشخصه Chart Type در برگه Data و در بخش مشخصه‌ها تغییر داد.

نمودار ترکیبی سفارشی

در این نوع نمودار، می‌توان نمودارهای مختلف را انتخاب و با هم ترکیب کرد.

سخن پایانی

در این مطلب با روش‌های ایجاد نمودار در اکسس آشنا شدیم. شما می‌توانید از مواردی که در ادامه ارائه شده، برای ایجاد نمودارهایی که می‌خواهید به آسانی درک شوند بهره بگیرید.

 • در آغاز کار یک طرح اولیه داشته باشید. به نمودارهای مختلف کتاب‌ها، گزارش‌ها همچنین اینترنت نگاه کنید. از قبل تصمیم بگیرید که کدام نمودار برای مقاصد شما مناسب است و ظاهری که می‌خواهید را ارائه می‌کند.
 • در مورد فیلدهایی که می‌خواهید روابطشان را در نمودار نشان دهید تصمیم‌گیری کنید. یک کوئری ایجاد کنید تا نتایج را به صرفاً فیلدهایی که لازم است در نمودار نمایش یابند محدود سازید.
 • زمانی که نمودار خود را می‌سازید، در هر بار یک بعد را انتخاب کنید. بدین ترتیب می‌توانید تغییرات حادث شده را به صورت آنی مشاهده کنید و در مرد این که کدام فیلد یا بعد و تجمیع روی نمودار اثرگذار بوده است درک خوبی داشته باشید.
 • زمانی که نمودار را ایجاد می‌کنید هدفتان باید ساده‌سازی باشد. تعداد سری‌های داده را اندک حفظ کنید تا کاربر بر اثر مشاهده اعداد، ستون‌ها، میله‌ها یا قاچ‌های زیاد که خوانایی پایینی دارند دچار سردرگمی نشود.
 • ابتدا روابط بین داده‌ها را انتخاب و روش نمایش مقدماتی نمودار را تعیین کنید. سپس نمودار را قالب‌بندی کرده و هر سری داده‌ها را تعیین کنید. زمانی که به انتخاب رنگ، ویرایش متن و افزودن اجزای دیگر نمودار می‌پردازید، دائماً نتیجه را ارزیابی کنید. هدفتان باید ایجاد تعادل بین فضای خالی و معنا باشد.
 • گزینه‌های نمایش شبکه‌ای، رنگ‌های متنوع، جلوه‌های ویژه، برچسب‌ها، حاشیه‌گذاری‌ها و دیگر مشخصه‌های قالب‌بندی را امتحان کنید، اما هدفتان ارائه ساده و کمینه باشد. از متن‌های درشت، رنگ‌های تیره و خطوط زیاد اجتناب کنید.
 • زمانی که فکر می‌کنید کار به پایان رسیده است، نمودار را مورد ارزیابی مجدد قرار دهید و ببینید آیا نمودار به قدر کافی ساده و تمیز است یا نه. همواره شعار «هر چه کمتر، بهتر» را به خاطر داشته باشید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

==

میثم لطفی (+)

«میثم لطفی» دانش‌آموخته ریاضیات و شیفته فناوری به خصوص در حوزه رایانه است. وی در حال حاضر علاوه بر پیگیری علاقه‌مندی‌هایش در رشته‌های برنامه‌نویسی، کپی‌رایتینگ و محتوای چندرسانه‌ای، در زمینه نگارش مقالاتی با محوریت نرم‌افزار نیز با مجله فرادرس همکاری دارد.

بر اساس رای 4 نفر

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

یک نظر ثبت شده در “ایجاد نمودار روی فرم یا گزارش در اکسس ۲۰۱۹ — به زبان ساده

 • با سلام
  ممنونم از مطالب مفیدتون
  خواهش میکنم در صورت امکان بفرمائید که چه طور میتونم نمودارها رو از کوچک به بزرگ یا برعکس مرتب( SORT) کنم
  با تشکر

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *