مجموعه مقالات آموزک اکسل

توابع INDEX و MATCH در اکسل برای جست‌وجوی سریعتر (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
برجسته کردن سطرها با «Conditional Formatting» در اکسل (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
اکسل و نمایش صفرهای ابتدای عدد در آن (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
اکسل و روش‌های مخفی‌سازی محتوا در آن (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
عبارات شرطی (IF) در اکسل — راهنمای کاربردی (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)
توضیحات (Comments) در اکسل – راهنمای جامع (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)