ریاضی

فرمول لایب نیتس برای مشتق — به زبان ساده

فرمول لایب نیتس برای مشتق — به زبان ساده

در آموزش‌های قبلی از مجموعه آموزش‌های ریاضیات مجله فرادرس، مفاهیم مربوط به مشتق را بیان کردیم. در این آموز‌ش‌ها، مباحثی مانند مشتق ضمنی، مشتق جزئی و مشتق زنجیره‌ای بحث شد. همچنین، روش محاسبه مشتق…

1۰ بهمن, 13۹۷
ادامه مطلب...