شیمی

پیرولیز — به زبان ساده

پیرولیز — به زبان ساده

پیرولیز یا آذرکافت به تجزیه حرارتی مواد در دمای بالا و اتمسفر خنثی می‌گویند. پیرولیز شامل تجزیه شیمیایی و برگشت‌ناپذیر است. از پیرولیز به طور…

۱۴ دی, ۱۳۹۸
ادامه مطلب...