مجموعه مقالات با موضوع ویدیوی آموزشی

طراحی متن به شکل مکعبی در ایلاستریتور و گرفتن خروجی — آموزک [ویدیوی آموزشی]
طراحی متن به شکل حلقوی در ایلاستریتور — آموزک [ویدیوی آموزشی]
طراحی متن به شکل استوانه در ایلاستریتور — آموزک [ویدیوی آموزشی]
چرا ویروس کرونا ۲۰۱۹ خطرناک تر از آنفلوآنزا است؟ [تماشا کنید]