نوشته های شکوفه دلخواهی

قارچ چیست؟ — به زبان ساده

قارچ چیست؟ — به زبان ساده

قارچ ها یکی از بزرگترین سلسله‌های موجودات زنده را به خود اختصاص داده‌اند. سلول‌های قارچ‌ها از جنس یوکاریوت‌ها هستند. این گروه از موجودات مواد غذایی…

۱۲ بهمن, ۱۳۹۸
ادامه مطلب...
باکتری چیست؟ — به زبان ساده

باکتری چیست؟ — به زبان ساده

باکتری ها گروه بزرگی از پروکاریوت‌های میکروسکوپی و تک سلولی هستند. این گروه، ارگانیسم‌هایی را شامل می‌شوند که هسته نداشته و اندامک‌های غشادار نیز در…

۷ بهمن, ۱۳۹۸
ادامه مطلب...